Konsultācijas 9.klases izglītojamiem eksāmenu priekšmetos.


Priekšmets

Datums

Laiks no

Laiks līdz

Latviešu valoda

16.05.

11:35

13:05

17.05.

09:55

12:15

Eksāmens

18.05.

10:00

16:15

Krievu valoda

19.05.

10:45

12:15

20.05.

11:35

13:05

Eksāmens

24.05.

10:00

15:20

Matemātika

25.05.

10:45

12:15

26.05.

09:55

11:25

Eksāmens

27.05.

10:00

13:10

Angļu valoda

30.05.

08:15

09:45

31.05.

09:55

13:05

Eksāmens

01.06.

10:00

15:00

Vēsture

02.06.

09:05

12:15

06.06.

09:05

12:15

Eksāmens

07.06.

10:00

12:45