Projekta STEM jomā afiša

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(Nr.8.3.2.2./16/1/001) 

“Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma 

“Nodarbību cikls matemātikā 4.-7.klasēm”.


    Vesela gada garumā Stopiņu pamatskolā tika veikts ESF  Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) “Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma “Nodarbību cikls matemātikā 4.-7.klasēm”.

          Projekta mērķis un uzdevumi:   

1.        Veicināt skolēnu interesi par matemātiku.

2.        Attīstīt kritisko domāšanu.

3.        Pilnveidot skolēnu pētnieciskās prasmes un prasmi strādāt komandā.

4.        Nostiprināt apgūtās zināšanas un pilnveidot prasmi tās pielietot

 

       Projekta nodarbībās tika izmantotas aktīvās mācību metodes: spēles, situāciju analīzes, viktorīnas, konkursi. Izglītojamie projekta laikā apmeklēja Ādažu Čipsu fabriku, risināja aktuālas problēmas par ūdens piesārņojumu Latvijas Dabas muzejā, apmeklēja zināšanu centru “Naudas pasaule”.

      Lai pasākumos sasniegtu izvirzītos mērķus, jāiegulda laiks un pūles, bet tas sniedz gandarījumu projekta dalībniekiem. Viņi daudz fotografēja, rakstīja  atsauksmes par mācību vizītēm, veikli rēķināja čipsu kaloriju daudzumu, lietojot piemērotas mērvienības un instrumentus, mācījās, kā aprēķināt PH līmenis ūdenim, uzzināja kādas ūdens proporcijas pielieto praktiskajā dzīvē, mācījās  aprēķināt vidējo aritmētisko ūdens patēriņam mēnesī. Zināšanu centra "Naudas pasaules" mērķis ir rosināt cilvēkus saskatīt un apdomāt naudas ceļus un izprast naudas nozīmi tautsaimniecībā, saprast maksājumos skaidrā naudā, gan bezskaidrās naudas maksājumu infrastruktūru.

     Skolēnu rezultāti liecina par projekta lietderību un efektivitāti.

Valstī izsludinātās ārkārtējās  situācijas dēļ  un attālinātas mācību laikā es nolēmu veidot metodiskos materiālus, spēles, viktorīnas, burtu jūklis, krustvārdu mīklas, rēbusu konkursi, matemātiskus puzļus un izveidoju materiālus, kuros varu izmantot arī turpmāk savā darbā.

Skolotāja K.Vasiļjeva

Skolēni Ādažu čipsi rūpnīcā

Skolēni televīzijas montāžas studijā

Skolēni televīzijas montāžas studijā

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
(Nr.8.3.2.2./16/1/001)
Multidisciplinārā  joma
  Stopiņu pamatskola
         “Nodarbības latviešu valodā .”
     2019./2020. māc .g.

 

2019./2020.māc.g. 5.-6.kl. izglītojamie turpināja darboties projektā Multidisciplinārā jomā. Nodarbību mērķis- nostiprināt iegūtās zināšanas un pilnveidot prasmi tās pielietot, pārvarot valodas barjeru.

Nodarbībās organizējām konkursus: plakātu konkurss “Latvijai pieder mana sirds,” Mārtiņdienas reklāmas konkurss, ātrlasīšanas konkurss “Valodiņa raiti tek.” Darbojās radošajās darbnīcās :”Rudentiņš- bagāts vīrs,”  “Apsveikums Latvijai svētkos.” Attālināto mācību laikā veidoja projektu” Lieldienu tradīcijas Latvijā un citās zemēs.” Šajās aktivitātēs skolēni attīstīja radošumu un izziņas interesi.

Lai pilnveidotu izglītojamo sarunvalodas prasmi un pārvarētu valodas barjeru , tika izmantotas lomu spēles un spēles: ”Intervija,” “Ideju banka,” “Izvēlies profesiju” ,”Pērku un pārdodu”, “Atrodi lieko”, “Atrodi sinonīmus un antonīmus.”

Diagnosticējošā darba rezultāti  6.klasēs un gada sasniegumi 5.klasē liecināja par dinamiku. Vēlams iesākto turpināt arī nākamajā mācību gadā

                                                                         V.Greiškāne.

Lieldienu zīmējums