Stopiņu pamatskolas Pirmsskolas grupu kontakti

Adrese: Līdumnieku iela 3, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads LV-2118 E-pasts: stopskpii@inbox.lv

Direktore: Ginta Ozoliņa Mob.tālr. 29132891; e-pasts ginta@stopsk.lv

Direktores vietniece Izglītības jomā pirmsskolā: Kristīne Stulberga Mob.tālr. 29677777; e-pasts stopskpii@inbox.lv

Metodiķe: Ina Babiča Mob.tālr. 26185089; e-pasts stopskpii@inbox.lv

Medicīnas māsa: Dzintra Lavrinoviča 28732063; e-pasts stopskpii@inbox.lv