Taurenīši

Mēs klausāmies, mēs domājam, mēs darām!

Skolotājas: Neļa Robermane, Tatjana Orlova

Skolotāju palīgs: Jūlija Kuzmina

Taurenīši iestādē ir otra vecākā/sagatavošanas grupiņa, kurā tiek īstenota gan Vispārējā pirmsskolas izglītības programma un Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma. Bērni un skolotājas ļoti aktīvi darbojas dabā, kopīgiem spēkiem un idejām grupiņa ir izveidojusi savu āra mācību klasi, kurā radoši darboties un pašvadīti pilnveidoties kā pastaigu, rotaļu, tā arī apmācību laikā! Skolotājas un skolotāju palīdze ir radošas un Taurenīšu grupiņas darbu vada ilgus gadus. Grupiņu apmeklē un ir absolvējuši pat vairāki bērni no vienas ģimenes. Taurenīšiem ir savas tradīcijas! Klusi, viegli Taurenīši ienāk un iziet no iestādes! Tomēr aiz sevis atstājot bagātīgu, radošu un interesantu ikdienas ritējumu! Grupas skolotājas piedalās pieredzes apmaiņu pasākumos, dalās ar idejām un radoši iesaistās arī iestādes kolektīvās atmosfēras veidošanā!

"Taurenīši" gatavojas svētkiem.