Ir pieejama kārtība, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņu mācīšanās nodrošināšanai Covid-19 laikā.
ŠeitOktobra pirmajā nedēļā visā pasaulē atzīmē Dzīvnieku aizsardzības dienu! Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupiņa Zīļuki ar savām skolotājām šo nedēļu īpaši rūpīgi veltīja šim tematam ar dažādām aktivitātēm, mācību ekskursiju un labiem darbiņiem, kuri atbalstītu dzīvniekus arī pie mums Latvijā – Stopiņos! Zīļuki devās uz dzīvnieku patversmi Ulubele – Līčos. Tika aizvests paklājs, gultas veļa, dvieļi, dzīvnieku barība, kuru bērni kopā ar ģimenēm bija sagatavojuši un sarūpējuši sunīšiem un kaķiem. Ulubelē tika apskatīti 200 suņi un apmēram 300 kaķi, kā ari truši, kazas un auniņš, kuri visi nonākuši Ulubelē. Bērni uzzināja, kādēļ dzīvnieki nokļuvuši dzīvnieku patversmē, visvairāk gadījumu ir saistīti ar cilvēku bezatbildību. Bērni ar izpratni to uzklausīja un izteica savu atzinību Ulubeles darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuri ilgstoši rūpējas par dzīvniekiem. Atbildība ir svarīga un cilvēciska īpašība, kuru cilvēkiem ir nozīmīgi audzināt un veidot jau no bērnības. Bērni par šo mācību ekskursiju bija ļoti priecīgi, bija dažādas tēmas, kuras pārrunāt gan kopā ar saviem grupiņas biedriem, gan skolotājām, gan arī ar savu ģimeni.

Pēc Ulubeles apmeklējuma pie bērniem uz pirmsskolas iestādes pagalmu ieradās apmācīti suņi ar saviem treneriem, no Latvijas Kinoloģijas federācijas kuri iepazīstināja bērnus ar suņu īpašībām, dažādām komandām, kuras izpilda suņi, arī par drošību, kā rīkoties, ja ierauga svešus suņus, un taml. Bērni arī kopā mācījās, kā pareizi barot un sadarboties ar mājdzīvniekiem. Ar sunīšiem draudzējās Zīļuku, Taurenīšu un Saulītes grupiņas!

Kristīne Stulberga

.

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas iestādē no š.g. 5. septembra ir sākušies kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem. Kursus organizē Valsts izglītības satura centrs ar sadarbības partneriem un tie ir saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projektu Kompetenču pieeja mācību saturā. Latviešu valodas prasmju nostiprināšana un paaugstināšana ir aktuāla, lai pirmsskolu audzēkņiem un arī skolēniem vēl kvalitatīvāk varētu sniegt zināšanas valsts valodas jomā. Tas ir ļoti aktuāli gan īstenojot Vispārējās izglītības mācību programmu, gan arī Mazākumtautību izglītības programmu. Īstenojot arī Jauno kompetenču pieeju iestādē, gramatiski pareizam latviešu valodas lietojumam ir pievērsta ļoti liela nozīme, arī mācību programma paredz izmaiņas un papildinājumus šajā jomā! Tāpēc ir liels gandarījums, ka kursus kuplā skaitā apmeklē gan pirmsskolas, gan skolas pedagogi un pedagogu palīgi, jo kursos tiek pilnveidotas un nostiprinātas pašu pedagogu un pedagogu palīgu latviešu valodas prasmes, kā arī tas būs pamats vērtībām, kuras iegūs arī gan pirmsskolas audzēkņi, gan skolas bērni! Lai izdodas veiksmīgi apmeklēt kursus un pilnveidot savas zināšanas valsts valodas jomā! Kursi Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē norisināsies līdz 2020. gada 18. decembrim.

 .