Stopiņu pamatskolas pirmsskolas iestādē no š.g. 5. septembra ir sākušies kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem. Kursus organizē Valsts izglītības satura centrs ar sadarbības partneriem un tie ir saistīti ar Eiropas Sociālā fonda projektu Kompetenču pieeja mācību saturā. Latviešu valodas prasmju nostiprināšana un paaugstināšana ir aktuāla, lai pirmsskolu audzēkņiem un arī skolēniem vēl kvalitatīvāk varētu sniegt zināšanas valsts valodas jomā. Tas ir ļoti aktuāli gan īstenojot Vispārējās izglītības mācību programmu, gan arī Mazākumtautību izglītības programmu. Īstenojot arī Jauno kompetenču pieeju iestādē, gramatiski pareizam latviešu valodas lietojumam ir pievērsta ļoti liela nozīme, arī mācību programma paredz izmaiņas un papildinājumus šajā jomā! Tāpēc ir liels gandarījums, ka kursus kuplā skaitā apmeklē gan pirmsskolas, gan skolas pedagogi un pedagogu palīgi, jo kursos tiek pilnveidotas un nostiprinātas pašu pedagogu un pedagogu palīgu latviešu valodas prasmes, kā arī tas būs pamats vērtībām, kuras iegūs arī gan pirmsskolas audzēkņi, gan skolas bērni! Lai izdodas veiksmīgi apmeklēt kursus un pilnveidot savas zināšanas valsts valodas jomā! Kursi Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādē norisināsies līdz 2020. gada 18. decembrim.

Ir pieejama kārtība, Stopiņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņu mācīšanās nodrošināšanai Covid-19 laikā.
Šeit

 .