Stopiņu pamatskolas Pašnovērtējuma ziņojums pieejams
 šeit: STOPINU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS