STOPIŅU PAMATSKOLAS ATBALSTA KOMANDAS SPECIĀLISTI

Pirmsskolas izglītības iestādē
Logopēde Larisa Kacko
Pirmdiena, trešdiena, piektdiena
tel. 29685860
Logopēde Sarmīte Zvirbule
Ceturtdiena, piektdiena
tel. 29352882
Izglītības psiholoģe Dace Voļska
Pirmdiena, trešdiena
Tel. 29230822
Medmāsa Dzintra Lavrinoviča
Katru darbadienu
Tel. 28732063

Individuālās  konsultācijas vecākiem tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta.

Stopiņu pamatskolā

Sociālais pedagogs Jeļena Borhova
Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, piektdiena
Tel. 28346726
Izglītības psiholoģe Dace Voļska 
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
Tel. 29230822
Individuālās konsultācijas vecākiem tiek nodrošinātas pēc iepriekšēja pieraksta.