Stopiņu pamatskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2019./2020.m.g.

5.-9. klasēm

 

Nr.

5. klase

6.a  klase

6.b  klase

7. klase

8. klase

9. klase

Pirmdiena

1

Matemātika

Mūzika

Angļu valoda

Literatūra

Latviešu valoda

 

 

2

Angļu-1

Latviešu-2

Sports

Latviešu val.

Mūzika

Literatūra

Matemātika

 

3

Angļu-2

Latviešu-1

Krievu val.

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda

Sociālās zinības

 

4

Krievu valoda

Angļu valoda

Matemātika

Sociālās zinības

Krievu valoda

Sports

 

5

Mūzika

Literatūra

Informātika

Krievu valoda

Angļu valoda

Latviešu valoda

 

6

Matemātika

Krievu val.

Angļu valoda

Latviešu valoda

 

Krievu valoda

 

7

 

Angļu valoda

Krievu valoda

Matemātika

 

Latviešu valoda

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrdiena

1

Latviešu -1

Angļu valoda

Pasaules vēsture

 

Bioloģija

Matemātika

 

2

Angļu-2

Latviešu-1

Sociālās zinības

Latvijas vēsture

Latviešu valoda

Ķīmija

Fizika

 

3

Krievu valoda

Pasaules vēsture

Sociālās zin.

Bioloģija

Fizika

Angļu valoda

 

4

Sociālās zinības

Matemātika

Literatūra

Pasaules vēsture

Angļu valoda

Ģeogrāfija

 

5

Dabaszinības

Matemātika

Krievu valoda

Latvijas vēsture

Sociālās zinības

Latviešu valoda

 

6

Literatūra

Latvijas vēsture

Dabaszinības

 

Latviešu valoda

Matemātika

 

7

 

 

 

Ģeogrāfija

Angļu valoda

Pasaules vēsture

 

8

 

 

 

Angļu valoda

Ģeogrāfija

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

1

Matemātika

Vizuālā māksla

Sociālās zin.

Latviešu valoda

Krievu valoda

Ķīmija

 

2

Informātika

Dabaszinības

Matemātika

Literatūra

Krievu valoda

Vizuālā māksla

 

3

Vizuālā māksla

Sports

Dabaszinības

Informātika

Latviešu valoda

Latviešu valoda

 

4

Sociālās zinības

Latviešu valoda

Literatūra

Ģeogrāfija

Matemātika

Literatūra

 

5

Matemātika

Informātika

Latviešu val.

Sports

Latviešu valoda

Literatūra

 

6

Dabaszinības

Matemātika

Krievu valoda

Matemātika

Ģeogrāfija

Krievu valoda

 

7

 

Matemātika

Vizuālā māk.

 

Matemātika

Ģeogrāfija

 

8

 

 

 

 

Matemātika

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtdiena

1

Literatūra

 

 

Krievu valoda

Sports

Angļu valoda

 

2

Angļu-1

Latviešu-2

Sociālās zinības

Latviešu val.

Matemātika

Krievu valoda

Sports

 

3

Krievu valoda

Matemātika

Matemātika

Sports

Literatūra

Matemātika

 

4

Sports

Latviešu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

Vizuālā māksla

Krievu valoda

 

5

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latviešu val.

Vizuālā māksla

Matemātika

Fizika

 

6

Latviešu -2

Krievu valoda

Sports

Matemātika

Fizika

Matemātika

 

7

 

Krievu valoda

Matemātika

Angļu valoda

Pasaules vēsture

 

 

8

 

 

Angļu valoda

 

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piektdiena

1

Klases stundas

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

Klases stundas

Klases stunda

 

2

Mājturība un tehnoloģijas

Literatūra

 

Bioloģija

Matemātika

Angļu valoda

 

3

Sports

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Matemātika

Ķīmija

Latviešu valoda

 

4

Angļu-2

Latviešu-1

Latviešu valoda

Sports

Matemātika

Bioloģija

Mājturība un tehnoloģijas

 

5

Matemātika

Dabaszinības

Mājturība un tehnoloģijas

Latviešu valoda

Sports

Mūzika

 

6

Angļu-1

Latviešu-2

 

 

Latviešu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

Ķīmija

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Bioloģija


.

Labais bloks

Šeit Tu vari ievadīt savu tekstu un tas tiks parādīts lapas labajā pusē. Līdzīgs teksta ievades laukums ir arī lapas kreisajā pusē.

.


 .