Stundu saraksts

Pirmdiena

1.                      2.                      3.                      4.                      5.                      6.                      7.                      8.                     
1.a.   Matemātika Krievu valoda Latviešu valoda un literatūra Latviešu valoda un literatūra      
2.a.   Krievu valoda Krievu valoda Sociālās zinības        
3.a.   Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Krievu valoda Ētika Krievu valoda    
4.a.   Krievu valoda Krievu valoda Dabaszinības Latviešu valoda un literatūra Angļu valoda Sports  
5.a. Sports Matemātika Matemātika Sociālās zinības Sociālās zinības      
6.a. Matemātika Krievu valoda Sports Matemātika Literatūra Sociālās zinības Latviešu valoda un literatūra (2gr.)  
7.a.   Datori Krievu valoda Angļu valoda Angļu valoda Matemātika Matemātika Sports
7.b.   Latviešu valoda un literatūra Datori Sports Krievu valoda Krievu valoda Angļu valoda Matemātika
8.a.   Sports Latviešu valoda un literatūra Literatūra Matemātika Sports    
9.a.   Krievu valoda Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra Sports      


Otrdiena

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

1.a.

Angļu valoda

Krievu valoda

Dabaszinības

Dabaszinības

Sports

 

 

 

2.a.

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

Dabaszinības

Sports

Latviešu valoda un literatūra

 

 

 

3.a.

Sports

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

 

 

 

4.a.

 

Matemātika

Matemātika

Dabaszinības

Matemātika

Sports

Sociālās zinības

 

5.a.

 

Sports

Matemātika

Informātika

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Dabaszinības

 

6.a.

 

Dabaszinības

Dabaszinības

Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Latviešu valoda un literatūra (2gr.)

Latviešu valoda un literatūra (2gr.)

Angļu valoda (2.gr)

Angļu valoda (1.gr)

Angļu valoda (1.gr)

7.a.

Ģeogrāfija

Latviešu valoda un literatūra

Latvijas un pasaules vēsture

Matemātika

Angļu valoda

Latvijas un pasaules vēsture

Sports

 

7.b.

Latvijas un pasaules vēsture

Latvijas un pasaules vēsture

Sports

Bioloģija

Matemātika

 

 

 

8.a.

Sociālās zinības

Matemātika

Angļu valoda

Angļu valoda

Ķīmija

Ķīmija

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture

9.a.

Matemātika

Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Sociālās zinības

Matemātika

ĶīmijaTrešdiena

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

1.a.

Matemātika

Matemātika

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Sports

 

 

 

2.a.

Matemātika

Matemātika

Sports

Ētika

Mūzika

Datori

 

 

3.a.

 

Krievu valoda

Dabaszinības

Sports

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

 

 

4.a.

Sports

Vizuālā māksla

Sociālās zinības

Matemātika

Datori

Latviešu valoda un literatūra

 

 

5.a.

Dabaszinības

Mūzika

Krievu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Vizuālā māksla

 

 

6.a.

Matemātika

Sociālās zinības

Vizuālā māksla

Mūzika

Krievu valoda

Sports

Informātika

 

7.a.

 

Sports

Mūzika

Vizuālā māksla

Krievu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

Bioloģija 

7.b.

Datori

Latviešu valoda un literatūra

Ģeogrāfija

Latviešu valoda un literatūra

Bioloģija

Krievu valoda

Sports

 

8.a.

Vizuālā māksla

Bioloģija

Krievu valoda

Bioloģija

Latviešu valoda un literatūra

Mūzika

 

 

9.a.

Mūzika

Literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

Vizuālā māksla

Bioloģija

Bioloģija

Sports


Ceturt-diena

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

1.a.

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Mūzika

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

 

 

 

2.a.

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Mājturība

Angļu valoda

 

3.a.

 

Vizuālā māksla

Latviešu valoda un literatūra

Mūzika

Datori

Krievu valoda

 

 

4.a.

Angļu valoda

Dizains un tehnoloģijas

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

Mūzika

 

 

 

5.a.

Krievu valoda

Literatūra

Literatūra

Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Mājturība (z/m)

 

6.a.

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra (2gr.)

Latviešu valoda un literatūra (1.gr)

Krievu valoda

Latviešu valoda un literatūra (1gr.)

Latviešu valoda un literatūra (1gr.)

 

 

Angļu valoda (1.gr)

Angļu valoda (2.gr)

7.a.

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Matemātika

Sociālās zinības

Inženierzinības

Datori

Latviešu valoda un literatūra

 

7.b.

Sociālās zinības

Mūzika

Vizuālā māksla

Matemātika

Angļu valoda

Inženierzinības

 

 

8.a.

Fizika

Fizika

Literatūra

Latviešu valoda un literatūra

Krievu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Matemātika

9.a.

Literatūra

Krievu valoda

Fizika

Fizika

Matemātika

Angļu valoda

Pasaules vēsture

Latvijas vēsture
Piektdiena

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

1.a.

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Mājturība

Mājturība

 

 

 

 

2.a.

Krievu valoda

Matemātika

Dabaszinības

Vizuālā māksla

Latviešu valoda un literatūra

 

 

 

3.a.

Matemātika

Angļu valoda

Dabaszinības

Mājturība

Sociālās zinības

 

 

 

4.a.

 

Krievu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda un literatūra

 

 

 

 

5.a.

 

Latviešu valoda un literatūra

Angļu valoda

Krievu valoda

Angļu valoda

 

 

 

6.a.

 

Krievu valoda

Literatūra

Matemātika

Mājturība (z/m)

Latviešu valoda un literatūra (1gr.)

 

 

Angļu valoda (2.gr)

7.a.

Dizains un tehnoloģija

Dizains un tehnoloģija

Latviešu valoda un literatūra

Bioloģija

 

 

 

 

7.b.

Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Dizains un tehnoloģija

Dizains un tehnoloģija

 

8.a.

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Mājturība (z/m)

Angļu valoda

Latviešu valoda un literatūra

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

 

9.a.

 

Ģeogrāfija

Ģeogrāfija

Mājturība

Ķīmija

Matemātika

Matemātika

 

 .