Stopiņu pamatskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2019./2020.m.g.

1.-4. klasēm

 

Nr.

1. klase

2. klase

3. klase

4. klase

Pirmdiena

1

Sports

Krievu valoda

 

 

 

2

Krievu valoda

Krievu valoda

Krievu valoda

Matemātika

 

3

Matemātika

Sports

Matemātika

Mūzika

 

4

Latviešu valoda

Dabaszinības

Mūzika

Krievu valoda

 

5

Ētika

Ētika

Sports

Matemātika

 

6

 

 

Latviešu valoda

Sports

 

7

 

 

 

Sociālās zinības

Otrdiena

1

Krievu valoda

 

 

Latviešu valoda

 

2

Matemātika

Matemātika

Matemātika

Latviešu valoda

 

3

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Dabaszinības

Krievu valoda

 

4

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Krievu valoda

 

5

Dabaszinības

Angļu valoda

Mājturība un tehnoloģijas

 

 

6

 

Mājturība un tehnoloģijas

Angļu valoda

 

Trešdiena

1

Sports

 

Dabaszinības

Krievu valoda

 

2

Krievu valoda

Krievu valoda

Matemātika

Sports

 

3

Matemātika

Matemātika

Krievu valoda

Matemātika

 

4

Sociālās zinības

Sports

Vizuālā māksla

Dabaszinības

 

5

Mājturība un tehnoloģijas

Vizuālā māksla

Latviešu valoda

Vizuālā māksla

 

6

 

Sociālās zinības

 

Vizuālā māksla

Ceturtdiena

1

 

Dabaszinības

 

Latviešu valoda

 

2

Krievu valoda

Krievu valoda

Latviešu valoda

Latviešu valoda

 

3

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Angļu valoda

Dabaszinības

 

4

Dabaszinības

Latviešu valoda

Matemātika

Matemātika

 

5

Vizuālā māksla

 

Krievu valoda

Angļu valoda

 

6

 

 

Sports

Angļu valoda

 

7

 

 

 

 

Piektdiena

1

Klases stundas

Klases stunda

Klases stunda

Klases stunda

 

2

Matemātika

Mūzika

Krievu valoda

Sociālās zinības

 

3

Angļu valoda

Matemātika

Krievu valoda

Literatūra

 

4

Mūzika

Matemātika

Ētika

Mājturība un tehnoloģijas

 

5

 

Krievu valoda

Sociālās zinības

Angļu valoda

 

6

 

 

 

 

 


 .