Interešu izglītības grafiks.St.p.k. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Zigurds Balbārdis  “Sporta Spēles un citi individuālie sporta veidi” 8.   4 klase      
Anna Asireiko  “Sarežģīts ir vienkāršs” 1.  9.klase        
Natālija Tjutjunova “Ceļojums krievu valodas labirintos” 1   5 klase      
“Skaitļa svētki” 1.     3.klase    
Inesa Ņeustru-jeva    “Valodas pasaule” 1.   4 klase     4 klase
Valentīna Greiškāne     “Vārda spēks” 1.     7a klase    
“Mana valodiņa” 1.   6 klase      
“Valodas Labirints” 6. 9 klase        
Emerita Ivdre “Latviešu valodas labirintos” 1.       1 klase  
“Viss skaitļos” 6.       1 klase  
Larysa Krasko   “Matemātika zinātkārajiem” 1.       2 klase  
“Runas noslēpumi” 2.       2 klase  
Irina Mamikina    “Be ready for exam!” 9.   9 klase      
Marija Šteinberga  “Peldēšana” 5.         1,4 klases
 “Peldēšana” 6.         2,3 klases
 “Peldēšana” 7.         5,6 klases
Katarina Vasiļjeva      “Datorgrafika" 5.       3 klase  
 “Datorgrafika" 6.     2 klase    
 “Datorgrafika" 7. 1 klase        
  Lauma Viscinska-Karakone     “Ansamblis” 1.       3 klase  
“Instrumentālais ansamblis” 6.       6-9.klases  
“Ansamblis” 7.     2 klase 1 klase  
“Ansamblis” 8.     5 klase 7a/b klase  
Līga Slišāne    “Papīra dizaina pulciņš” 7.     2 klase    
8.     1,3,4,5 klases