Mācību priekšmets

Vieta-Attālināti

Laiks

Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6. klasei

 (mutvārdu daļa)

 

 

12. februārī (PIEKTDIENA)

09:00-11:10 (2.–4.st.)

Tiešsaistē pēc grafika

  (rakstu daļa)

17. februārī (TREŠDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā

6. klasei

(mutvārdu daļa)

23. februārī (OTRDIENA)

Tiešsaistē pēc grafika

 (rakstu daļa)

 

 

23. februārī (OTRDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00

Diagnosticējošais darbs matemātikā

 6. klasei

 matemātika

25. februārī CETURTDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu krievu valoda

3. klasei

 (mutvārdu daļa)

 

11. februārī CETURTDIENA)

12:10-14:05(6.-7.st.) tiešsaistē

(rakstu daļa)

3. martā (TREŠDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās

 6. klasei

 Dabaszinības

4. martā (CETURTDIENA)

40 minūšu laikā no 9.00-15:00 (www.uzdevumi.lv)*

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu

 3. klasei

 matemātika

 

9. martā (OTRDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā

 3. klasei

(mutvārdu daļa)

11.martā (ceturtdiena)(3-4.st.)

 (rakstu daļa)

11. martā (CETURTDIENA)

Saņemt skolā un iesniegt līdz nākošās dienas plkst. 12:00