“SPORTOJAM KOPĀ AR TĒTI”

 

MĒRĶIS: Stiprināt un veicināt ģimeniskās vērtības un tradīcijas sportojot Stopiņu pamatskolā; iedibinot jaunu tradīciju – sportiskus svētkus sākumskolai – „Sportojam ar tēti”!

 

    Rudens ir īpašs gadalaiks, kad atsākas skola, kad sākas viens liels – NEZINĀMAIS…

     Pasākums, kas tika sarīkots sākumskolas skolēniem bija īpašs, jo bērniem bija iespēja saliedēties un būt kopā ar tēviem, kas spēja izbrīvēt laiku un atsaucās ( par to – LIELS PALDIES).  

     ĢIMENEI – ir ļoti liela nozīme un es vēlētos, lai katrs mirklis, ko esiet kopā, kā ģimene – ir īpašs, jo laiks aizskrien ļoti ātri un bērni izaugs nemanot.

 

     Svētkos tika piedāvātas astoņas dažādas sportiskas aktivitātes, kurās visās svarīgi bija komandas darbs, saliedētība un draudzība. Taču sports, paliek sports un kādam veicās mazliet labāk, taču Jūs visi, kas piedalījāties svētkos – esiet uzvarētāji, jo bijāt kopā!

 

     Man ļoti gribētos, lai sports skolā atdzimst ar jaunu elpu, lai mēs – Stopiņu pamatskola kļūstam „Par aktīvu skolu”- sportā! Mēs visi kopā – to varam paveikt!

 

    Paldies visiem sporta svētku dalībniekiem – skolēniem, tēviem un klašu audzinātājiem. Par līdzdalību organizēšanā un tiesāšanā – septiņu skolēnu mammām un visiem pārējiem, kas skatījās, atbalstīja un „FANOJA” līdzi!

 

 

11.09.2018.                                                   sporta skolotāja Sanita TAURIŅA

 

pielikumā – rezultātu kopvērtējums pēc vecumposma – 1. - 2. klašu grupa un 3. - 4. klašu grupa!Protokols – kopvērtējums

„Sportojam kopā ar tēti”- sporta svētki sākumskolai                         

klase

„Riņķa dancis”

„Purva bridējs”

„Elpojam dziļi”

„Jautrais ģērbējs”

„Stopiņu piramīda”

„Jautrā stafete”

„Kopā mums izdodas”

„Krāsaini un jautri”

1. klase

 

2

 

 

2

 

2

 

1

 

2

 

2 - 4

 

1

 

3

1.1. kl. oranžie

 

        1

 

 

4

 

1

 

2 - 3

 

1

 

2 - 4

 

2

 

1

2. klase

 

4

 

 

3

 

4

 

4

 

4

 

2 - 4

 

4

 

4

2.1. kl.

sarkanie

 

3

 

 

1

 

3

 

2 - 3

 

3

 

1

 

3

 

2

3.klase

 

2 - 4

 

 

4

 

2

 

1 - 2

 

4

 

4

 

4

 

4

3.1. kl.

dzeltenie

 

2 - 4

 

 

2

 

1

 

4

 

2

 

1 - 2

 

3

 

3

4. klase

 

2 - 4

 

 

1

 

4

 

3

 

1

 

1 - 2

 

2

 

1

4.1. kl.

zaļie

 

1

 

 

3

 

3

 

1 - 2

 

3

 

3

 

1

 

2

rezultātus apkopoja: sporta skolotāja Sanita Tauriņa