Stopiņu pamatskolas 7. un 5. klases audzēkņi vizuālās mākslas nodarbībās izstrādāja konkursa darbu “Uzzīmē Sauriešu bibliotēkas logo!”

Sešpadsmit radošākie darbi tika iesniegti Sauriešu bibliotēkas administrācijā.

Tie tiks eksponēti izstādē Sauriešu bibliotēkas telpās.

Sagatavoja Vizuālās mākslas skolotāja Līga Slišāne