8.a klase apmeklējums Latvijas Nacionālo vēstures muzeju