8.b. klase sveic Stopiņu pamatskolu 75 gadu jubilejā!