Mēs skolas un ārpusskolas pasākumos

7.klase un "Ulubele" (2021 OKT)

Sporta diena (2021 SEPT)
(2021 NOV)