Mēs skolas un ārpusskolas pasākumos


Mākslas un zinātnes krustpunkti 1-4.klases (oktobris)

"Manas Latvijas noslēpums” 8-9.klases (oktobris)

 .