Stopiņu pamatskolas Pašnovērtējuma ziņojums 2015-2019 pieejams
 šeit: STOPINU PAMATSKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS