Psihologs ir speciālists, kurš izvērtē bērna kognitīvās spējas, emocionālās vajadzības un personības iezīmes, konsultē izglītojamos un viņu vecākus, palīdzot izprast, kā bērna attīstība saistīta ar mācību procesu, uzvedību un audzināšanu ģimenē. Nodrošina profilaktiskos pasākumus klasē, sniedzot atbalstu adaptācijas procesā un ikdienas emocionālo grūtību gadījumos, lai samazinātu negatīvo faktoru ietekmi uz izglītojamo. Atbalsta vecākus un pedagogus, uzklausot un sniedzot profesionālus ieteikumus, kā atbilstoši labāk organizēt mācību procesu, ņemot vērā bērna spējas un personības iezīmes.

Sociālā pedagoga

Jeļenas Borhovas
 darba laiks

 

Pirmdiena 8.00 – 16.00
Otrdiena 8.00 – 16.00
Trešdiena 8.00 – 16.00
Piektdiena 8.00 – 14.00
 
 Vecāku konsultāciju laiki pēc iepriekšēja pieraksta: 

sociālā pedagoga tālr.28346726


Psiholoģes Daces Voļskas
pieņemšanas laiks


 

Pirmdiena8.00 – 15.00
Trešdiena  8.00 – 12.00  (Stopiņu PII)
12.00 – 14.00 (Stopiņu pamatskola)   
Ceturtdiena    8.00 – 15.00

Vecāku konsultāciju laiki pēc iepriekšēja pieraksta: 

psihologa tālr. 29230822


 .